Wat is pICTos?

Wat is pICTos?

pICTos (plannen van ICT op school) is een online omgeving met als doel het ondersteunen van basisscholen bij het opstellen van een visie en beleid rond ICT op school. Het biedt een concreet instrument aan scholen om een schooleigen ICT-beleidsplan uit te werken met de ICT-eindtermen als uitgangspunt. Het gebruik van pICTos vraagt een engagement van het volledige schoolteam.

Binnen pICTos dient één persoon (de administrator) een coördinerende functie op zich te nemen. Deze persoon wordt verantwoordelijk gesteld voor de registratie van de gegevens via pICTos en het opvolgen van het beleidsplan. De taak van administrator wordt opgenomen door de directeur, de ICT-coördinator of een leraar die sterk betrokken is bij de ICT-werking op school.

Van het schoolteam wordt verwacht dat zij vijf stappen doorloopt die de inhoud van het ICT-beleidsplan zullen bepalen:

  1. expliciteren van de onderwijsvisie
  2. inventariseren van huidige activiteiten
  3. prioritaire eindtermen bepalen
  4. nieuwe activiteiten uitwerken
  5. opstellen van een actieplan.

Daarnaast hebben leraren de mogelijkheid om hun ICT-competentieprofiel in beeld te brengen. De gebruikers van pICTos kunnen ook praktijkvoorbeelden in de vorm van videofragmenten raadplegen.

Doelgroep

Het instrument werd ontwikkeld voor het basisonderwijs en (de eerste graad van) het secundair onderwijs.

Belangrijke links