pICTos: Plannen van ICT op School

pICTos is offline sinds 15 februari 2015!

pICTos op je school

Er kunnen geen sessies meer aangevraagd worden.

Contact


KlasCement
Departement Onderwijs en Vorming
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel