Informatie

pICTos

De ICT-eindtermen zetten alle basis- en secundaire scholen aan stil te staan bij hun ICT-werking. pICTos is een elektronische omgeving die schoolteams hierbij wil ondersteunen. Vanuit een duidelijke visie op onderwijs en vanuit de bestaande praktijk op het vlak van ICT-integratie leert het schoolteam systematisch en doelgericht nieuwe activiteiten plannen.

pICTos geeft hierbij geen pasklare antwoorden maar reikt scholen een aantal belangrijke vragen aan die komen kijken bij elk proces van ICT-integratie. Wat is onze visie op onderwijs? Welke activiteiten ondernemen we al? Sporen deze activiteiten met de eindtermen? Welke eindtermen krijgen prioriteit? Hoe kunnen we onze ICT-werking nog verder uitbouwen?

pICTos helpt scholen doorheen een cyclisch proces van beleidsontwikkeling. Het vormt een belangrijke aanzet tot het opstellen van een schooleigen beleidsplan voor ICT. plCTos staat niet op zich maar moet gezien worden als een onderdeel binnen het bredere kader van een nascholing rond ICT, visie en beleid.

Infobundels

  • PDF BaO: Informatie over pICTos voor het basisonderwijs
  • PDF SO: Informatie over pICTos voor de eerste graad van het secundair onderwijs

Promomateriaal

Belangrijke links