pICTos op je school?

Er kunnen geen nieuwe sessies meer aangevraagd worden!

Zie afbouw pICTos.

 

pICTos in een nascholingskader!

pICTos staat niet op zich maar past in een breder nascholingskader rond ICT, visie en beleid. Dit betekent dat scholen pas toegang krijgen tot de geregistreerde versie als ze zich inschrijven voor een nascholing over pICTos.

Wanneer je als school beslist om pICTos effectief te gaan gebruiken om beleidsmatig met je team aan ICT te werken op school, dan kan je dit doen op twee manieren naar keuze.

 • Ofwel kies je voor een nascholingstraject met een externe trainer die pICTos bij jou op school introduceert en mee begeleidt.
 • Ofwel volgt een interne ICT-coördinator een trainerssessie pICTos waardoor hijzelf, autonoom, binnen de eigen school of scholengroep, de ICT-tool kan aanbrengen en begeleiden.

1. Het nascholingstraject houdt in:

 • Begeleiding door een vaste nascholer.
 • Intakegesprek met de ICT-coördinator en/of directie (praktische voorbereiding van de sessie op school).
 • Nascholingssessie met betrokken leerkrachten op school zelf (een sessie duurt 3 uur). Tijdens de nascholing maakt het schoolteam kennis met de mogelijkheden van pICTos. Er wordt een aanzet gegeven tot het ontwikkelen van een schooleigen ICT-beleidsplan door onder begeleiding van een nascholer de vijf inhoudelijke stappen binnen pICTos te doorlopen.
 • Nazorg via directie en/of ICT-coördinator (max. 5 uur gespreid over zes maanden na de pICTossessie op school).

De kostprijs van dit volledige traject is € 200 voor een team van max. 20 à 25 personen.

➪ Inschrijven via Contact

2. Train the trainer pICTos

Binnen pICTos op je school neemt één persoon (de administrator/trainer) een coördinerende functie op zich. Deze persoon wordt verantwoordelijk gesteld voor de registratie van de gegevens via pICTos en het opvolgen en begeleiden van het ICT-beleidsplan met het schoolteam. De taak van administrator/trainer wordt opgenomen door de directeur, de ICT-coördinator of een leraar die sterk betrokken is bij de ICT-werking op school.

Administrator/trainer kan je pas worden na een train-the-traineropleiding. In deze opleiding leert de administrator/trainer pICTos uitgebreid en grondig kennen zodanig dat hij autonoom het beleidsinstrument op de school kan introduceren, begeleiden en up to date houden in de toekomst.

Wanneer een scholengemeenschap investeert in een opleiding train the trainer van één of meer plaatselijke ICT-coördinatoren, dan kunnen deze mensen probleemloos pICTos binnen de eigen scholen(groep) begeleiden en implementeren!

De kostprijs voor deze opleiding bedraagt € 120, inclusief 5 uur nazorg (op te nemen binnen de zes maanden na de opleiding).

➪ Inschrijven via Didacto

Praktisch

 • Iedereen kan een demoversie aanvragen via online registratie op http://pictos.ictbeleidstool.be
  In deze (beperkte) demoversie kunnen alle stappen van het cyclisch proces doorlopen worden als individuele gebruiker. Je maakt kennis met een aantal functionaliteiten van pICTos. Je eventuele interesse voor een opleiding waardoor je alle opties van pICTos volledig kan gebruiken, wordt aangewakkerd.
 • Wie intekent voor een opleiding bij KlasCement (contact) of via Didacto kan de geregistreerde versie gebruiken. Het gebruik van dit onlineplatform is gratis, de opleiding hanteert gangbare nascholingstarieven (zie hoger). De geregistreerde versie bevat alle functionaliteiten van pICTos: competentiemodule, praktijkvoorbeelden, presentatie van een teamprofiel na elke fase, resultaten wegschrijven als rtf-file verwerkbaar tot een uiteindelijk ICT-beleidsplan. KlasCement bezorgt je inloggegevens en de schoolbeheerder kan aan de slag.
 • De school  behoudt na de nascholing toegang tot pICTos. Het is daarna aan de school zelf om het beleidsplan verder vorm te geven en op te volgen.
Belangrijke links