Bronnen

Voor de inhoudelijke ontwikkeling werden volgende bronnen geraadpleegd:

 • AARE (2005). A Framework for Leading School Change in using ICT: Measuring Change. (Geraadpleegd op 15 januari 2009 op http://www.aare.edu.au/05pap/tri05123.pdf).
 • Hermans, R., van Braak, J., & Van Keer, H. (2007). Development and validation of the teachers’ educational beliefs scale: Distinguishing a developmental and transmissive dimension. Teaching and Teacher Education‚ 24 (1), 127-139.
 • Hew, K., & Brush, T. (2007). Integrating technology into K-12 teaching and learning: current knowledge gaps and recommendations for future research. Educational Technology Research and Development, 55, 223-252.
 • ICT op School (2009). Vier in Balans. (Geraadpleegd 15 januari 2009 op http://www.ictopschool.net/4_in_balans/4inBalans_index.html).
 • Kennewell, S., Parkinson, J. & Tanner H. (2000). Developing the ICT Capable School. London/New York: Routledge/Falmer.
 • Kennisnet (2009). ICT-Boom. (Geraadpleegd op 15 januari 2009 op http://ictboom.onderwijstools.nl).
 • Kennisnet (2009). Workshopgenerator. (Geraadpleegd op 2 mei 2007, op http://www.ictopschooLnet/doehetzelf).
 • NCTE (2007). ICT Planning Matrix. (Geraadpleegd op 15 januari 2009 op http://www.ncte.ie/lCTPlanning/lCTPlanningMatrix/).
 • Tondeur, J, Valcke, M. van Braak, J. (2005). ICT-competenties in het lager onderwijs: een nieuwe fase van ICT-integratie. ICT en Onderwijsvernieuwing. Schoolleiding en -begeleiding‚ Afl. 9, juni 2005.
 • Tondeur, J., Coenders, A., van Braak, J., ten Brummelhuis, A., & Vanderlinde, R. (ln Press). Using online tools to support technology integration in education. ln  R. Subramaniam (Ed.), Handbook of Research on New Media Literacy at the K-12 Level: Issues and Challenges. Hershey, US: IGI Global.
 • Tondeur, J., van Keer, H., van Braak, J., & Valcke, M. (2008). ICT integration in the classroom: challenging the potential of a school policy. Computers and Education, 51, 212-223.
 • van Braak, J. (2003). Opstellen van beleidsplannen voor ICT in het onderwijs. ICT en onderwijsvernieuwing (pp. 67-82). Mechelen: Wolters Plantyn, rubriek Schoolmanagement.
 • van Braak, J., Vanderlinde, R., De Windt, V., Tondeur, J., De Muynck, E., Slnnaeve, I., & Hermans, R. (2008). Plannen van ICT op school (plCTos). Een online beleidstool voor ICT op school. ln D. Delcour, J. De Craemer, K. Dossche, D. Gombeir, J. Saveyn, & J. van Braak, ICT-eindterrnen in school- en klaspraktijk (pp. 119-141). Mechelen: Plantyn.
 • Vandenbroucke, F. (2007). Competenties voor de kennismaatschapplj. Beleidsplan ICT in het onderwijs 2007-9. Brussel: Ministerie van de vlaamse Gemeenschap, Departement Onderwijs en vorming.
 • Vanderlinde, R., van Braak, J., De Windt, V., Tondeur, J., Hermans, R., & Sinnaeve, I. (2008). Technology curriculum and planning for technology in schools: The Flemish case. TechTrends, 52 (2), 23-26.
Belangrijke links