Afbouw pICTos

Eind 2013 werd beslist om het project pICTos af te bouwen tijdens het kalenderjaar 2014 .

Het stopzetten van pICTos wordt gemotiveerd door een aantal elementen:

 • De performantie van het systeem voldoet niet meer aan de huidige standaarden:
  • Vrij stroef in gebruik, weinig intuïtief.
  • Het wegschrijven van data werkt (soms) vervelend traag.
  • De Flashomgeving vormt meer en meer een probleem op gangbare devices en is zelfs niet bruikbaar op tablets.
  • Technische support bij bugverhelping verloopt extern waardoor te weinig efficiënt en duur.
  • De implementatie van pICTos beslaat een vrij grote tijdsinvestering (quasi 1 dag) van een volledig schoolteam.
  • Problemen om rapporten te genereren met de recentste Flashplayer. Zie onder voor ‘workaround’.
 • Scholen (gebruikers) zijn vragende partij om binnen pICTos functionaliteiten te voorzien voor:
  • mediawijsheid
  • operationele doelen aansluitend bij de ICT-eindtermen
  • een versie pICTos 2.0 voor lerarenopleidingen
  • een koppeling met ICT-content van KlasCement
 • Bovenstaande redenen maken dat er steeds minder interesse is in het (onderwijs)veld om van start te gaan met pICTos.
 • Er is een grondige herprogrammering ‘from scratch’ nodig (> html 5).
 • Momenteel is er geen budget voor een fundamentele update van pICTos.

In de praktijk betekent dit:

 • Actieve pICTos-accounts blijven operationeel tot eind 2014.
 • Scholen (ICT-coördinatoren) die al een trainerssessie pICTos volgden, kunnen in 2014 nog aan de slag met hun account en werken dus hun ICT-beleidsplantraject af in de loop van 2014.
 • Scholen kunnen geen nieuwe sessies meer aanvragen met een externe trainer.
 • pICTos wordt niet meer gepromoot en de support vanuit KlasCement wordt afgebouwd.
 • pICTos gaat definitief offline op 15 februari 2015.
 • De inspirerende filmpjes die deel uitmaken van pICTos, worden bewaard op KlasCement.

 

Rapporten genereren > workaround voor Windows: (niet meer mogelijk!)

 • Download nodige programma’s:

1.Uninstall Flash:

https://helpx.adobe.com/flash-player/kb/uninstall-flash-player-windows.html#main_Download_the_Adobe_Flash_Player_uninstaller

2. Flash version flashplayer_11_7r700_279

https://helpx.adobe.com/flash-player/kb/archived-flash-player-versions.html

 • Sluit je browser(s).
 • Voer ‘uninstall_flash_player.exe’ uit.
 • Unzip het bestand ‘fp_11.7.700.279_archive.zip’ en installeer ‘flashplayer_11_7r700_279_win.exe’ aanwezig in de map ’11_7_r700_279′.
 • NIET updaten na installatie Flash Player v11
 • Login als admin op http://pictos.ictbeleidstool.be
 • Ga naar rapporten.
 • Selecteer de (deel)rapporten die je wil downloaden.
 • Klik rechtsboven ‘Rapport’.
 • Na enkele ogenblikken krijg je de keuze om je output (.rtf) op te slaan of te openen in Word.
 • Sla de rapporten zelf ergens lokaal op. Bewaar ze voor de toekomst!
 • Nu kan je opnieuw je Flashplayer updaten naar een recente versie om veiligheidslekken te vermijden.

Info:

Belangrijke links